Information Bastubad

 Vi hyr Norrlidsbastun 2016 – 2017

 Ta gärna med fika för en gemensam stund efter bastubadandet.

Välkomna !

 

 Säsongens bad-dagar

 

2016

13 oktober, 27 oktober,

10 november, 24 november,

8 december 22 december

   2017

12 januari, 26 januari,

9 februari, 23 februari,

9 mars, 23 mars.

 

 

den 9 mars (även årsmöte i bastun OBS! Gratis inträde)

 

Öppettider är kl 18.00 – 20.00 och priset är oförändrat 

50 kr per person. 

 

                                           Styrelsen

                                                    NF Kalmarsund